«Σπορά Χριστού και σπορά διαβόλου» - Αυγουστίνος Καντιώτης