«Το μπλεγμένο κουβάρι και η χρυσή κλωστή» - Αυγουστίνος Καντιώτης