«Με την λογική του Θεού» - Κήρυγμα  π. Γεωργίου Σχοινά, 

12 Νοεμβρίου 2020, στον Άγιο Νικόλαο Φιλοπάππου