Ευλογια λογο

Η σελίδα ανανεώνεται συνεχώς. Να μας επισκέπτεσθε συχνά

Σκέψεων μοίρασμα…

 

Ὼς ἄνθρωποι λογικοὶ, ὡς εἰκόνες τοῦ Θεοῦ πού είμαστε όλοι μας, ἀπὸ τὸν πρῶτο τὴ τάξη μέχρι τὸν ἐλάχιστο, ἔχουμε τὸ μέτρο, ἔχουμε τὸ κριτήριο, ἔχουμε τὴν στάθμη μὲ τά ὁποία μετροῦμε, διακρίνουμε, σταθμίζουμε τὸ καλὸ ἀπὸ τὸ κακὸ, τὸ σωστὸ ἀπὸ τὸ λάθος. 


Εἶναι τὸ κριτήριο πού ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς μᾶς Χορήγησε. Τὸ κριτήριὸ μας αὐτὸ πρέπει νὰ παραμένει καθαρὸ, διαυγὲς! Ποιὸς τολμᾶ νὰ μᾶς τὸ ἀφαιρέσει; ποιός τολμᾶ νὰ μᾶς τὸ ἀπαγορεύσει;  Ὁ Ἴδιος ὁ Θεὸς καὶ Δημιουργὸς μας τὸ Φύτευσε στη συνείδηση γιὰ νὰ διακρίνουμε ποῦ θὰ πορευθούμε, πὼς θὰ ἀποφύγουμε τὸ στραβὸ καὶ θὰ ἐπιλέξουμε τὸ ἴσιο, πῶς θὰ ἀπορρίπτουμε τὴν ἁμαρτία καὶ θὰ ἐπιλέγουμε τὸ θέλημὰ Του. Δὲν μας τὸ ἀφαιρεί ο Δημιουργός μας καὶ θὰ τὸ κάνει ὁ Πατριάρχης, ἢ ὁ ἀρχιεπίσκοπος, ἢ ὁ ἐπίσκοπος, ἢ ὁ παπὰς τῆς ἐνορίας, ἢ ὁ πρωθυπουργός, ὁ ὑπουργός, ὁ δήμαρχος, ὁ διοικητικὸς ὑπάλληλος, ὁ δημοσιοψευδογράφος; Καὶ τὸ ὀφείλουμε στὴ συνείδησὴ μας ὅσα γίνονται ἐν δήμῳ νὰ τὰ διακρίνουμε, νὰ τὰ μετρούμε, νὰ τὰ κρίνουμε, ὄχι κατ’ ὄψιν, ἀλλὰ τὴν δικαία κρίσιν νὰ μετερχόμαστε ώστε να καταλαβαίνουμε «ὅτι τὰ ἔργα αὐτοῦ πονηρά ἐστιν».


Ὁ πρῶτος καὶ τελευταῖος Ἕλληνας Ὀρθόδοξος Κυβερνήτης τῆς πατρίδας μας, Ἰωάννης Καπποδίστριας, εἶπε ὅτι ὁ φιλήκοος τῶν ξένων εἶναι προδότης.  Καὶ ὁ φιλήκοος τῶν ἀθέων καὶ ἀπίστων κυβερνώντων εἶναι ἐπίσης μεγάλος προδότης τῆς μόνης Ἀποκεκαλυμμένης καὶ Ἀληθοῦς Πίστεώς μας. Εἶναι μάλιστα μεγαλύτερος προδότης ἀπὸ τὸν Ἰούδα, διότι ἐκεῖνος πρόδωσε τὸν τέλειο ἄνθρωπο καὶ τέλειο Θεό, τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ Κύριὸ μας, καὶ κατάφερε νὰ Τον ἀνεβάσει στὸν Σταυρό. Οἱ νῦν προδότες πρόδωσαν ὅλο τὸ Σῶμα Του, ὅλα τὰ πρόβατὰ Του, πού, ἐνῶ τοὺς ἔθεσε ὡς ἐντολή νὰ τὰ ποιμάνουν, ἐκεῖνοι ἀντὶ αὐτῆς τῆς ἐντολῆς, τὰ στέλνουν ὡς πρόβατα ἐπὶ σφαγῆ στὸν δαιμονικὸ φόβο καὶ ὄχι στὸν φόβο τοῦ Θεοῦ, τὰ στέλνουν στὴν ἀπιστία, στὴν βλασφημία ἔργῳ, ἀλλὰ καὶ στὴν βλασφημία λόγῳ, καὶ στὴν βλασφημία ἐν λογισμῳ, ἀφοῦ ἐμφυτεύουν σὲ ὅλα τὰ πρόβατὰ Του, ἀπίστευτες ἀμφιβολίες καὶ ἄθεες καὶ αἱρετικὲς θέσεις γιὰ τὰ Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας, γιὰ τὰ ἅγια καὶ ἱερὰ καὶ ὅσια τῶν Ἱερῶν Ναῶν μας, μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ δικαιολογήσουν τὴν μεγίστη προδοσία.


Ὅποιος γι αὐτὰ ἀμφιβάλλει ἂς δεῖ τὶ κατάφεραν!! Πόσους πνευματικοὺς θανάτους προκάλεσαν, φυλάγοντας δῆθεν τὴν ὑγεία τοῦ σώματος – ω τῆς υποκρισίας!– παντελῶς ἀναποτελεσματικά, ἀφοῦ τὰ νούμερα ἐκτοξεύονται συνεχῶς καὶ κατὰ τὸ δοκοῦν καὶ ψευδῶς πλέον ὅπως οἱ ἴδιοι οἱ συγγραφεῖς αὐτῶν παραδέχονται, ἐνῶ ἀπέκοψαν τὰ κλήματα ἀπὸ τὴν Ἄμπελο. Ποιά ἀλήθεια καὶ ποιά ὑγεία προσπάθησαν νὰ διαφυλάξουν; Καὶ τὸ πολὺ πικρὸ εἶναι ὅτι δὲν βλέπεις μετάνοια, δὲν βλέπεις παραδοχὴ λάθους, ὅτι ὑπάκουσαν ἢ ἀκολούθησαν ἄθεες καὶ ἀντίχριστες προσταγὲς Ξέχασαν μάλιστα ὅτι ὁ Θεὸς οὐ μυκτηρίζεται… τὰ πρόβατὰ Του ἴσως, Ἐκεῖνος ὅμως ποτὲ... ξέχασαν τὶ τοὺς Εἶπε ὁ Ἴδιος ὁ Χριστὸς ἂν τολμήσουν νὰ προκαλέσουν τὸ παραμικρὸ «σκάνδαλο» στὸ ἐλάχιστο τῶν προβάτων!... μικρότερο τὸ κρίμα γιὰ αὐτοὺς θὰ εἶναι ἡ αὐτοκτονία ἀπὸ τὸ νὰ σκανδαλίσουν ἔστω ἕναν πιστό. Ἐδῶ μιλᾶμε γιὰ σκανδαλισμὸ ὅλου τοῦ πληρώματος τοῦ ποιμνίου. Ἄκρως δαιμονική κατάσταση.


Ποιμένας πού σιωπᾶ, οὐσιαστικὰ συμφωνώντας μὲ τὶς ἀσεβέστατες ἀποφάσεις τοῦ Καίσαρα, δὲν εἶναι ποιμένας, ἀλλὰ μισθωτὸς πού κοιτάει πρῶτα τὴν ἐξασφάλιση τοῦ μισθοῦ του, καὶ, ὅτι μπορεῖ νὰ ἀπειλήσει τὸν μισθὸ του τὸ ἀποφεύγει ὅπως ὁ διάολος τὸ λιβάνι. Ἄν ἤθελε νὰ σιωπᾶ, νὰ ἦταν ἐρημίτης, ἁπλὸς ταπεινὸς καὶ ἀφανής. Ἀφοῦ δέχθηκε (πιο σωστά: διεκδίκησε μὲ κάθε μέσο) θέση ποιμένος ἤ ἀρχιποίμενος, ὀφείλει νὰ μιλάει, νὰ προπορεύεται, νὰ καθοδηγεῖ, νὰ μάχεται μὲ τοὺς λύκους καὶ νὰ θυσιάζεται ὑπὲρ τῶν προβάτων. Ἀλήθεια διακρίνετε κανέναν; Ποῦ εἶσαι μακαριστὲ π.Αὐγουστίνε Καντιώτη;!!!


Ὑπάρχει λύση; Ναι! Τὸ ποίμνιο, ὁ λαός, πού πάντα παραμένει ἀλάνθαστος ὅταν ἀκολουθεῖ τὸν Χριστὸ, τὶς ἐντολὲς Του καὶ τὴν ἀλάνθαστη Ἐκκλησία Του, (ἄλλη διαστροφὴ τοῦ σήμερα: Ἐκκλησία εἶναι ἡ ἡγεσία τῆς Ἐκκλησίας. Τρίζουν τὰ λείψανα τῶν Ἁγίων πού μαρτύρησαν ἀπὸ Ἀρειανές ἡγεσίες, ἢ μονοφυσιτικές ἢ εἰκονομαχικές ἡγεσίες ἐκκλησίας) διότι ὁ λαὸς δὲν εἶναι ἕνα πρόσωπο, δὲν κατέχει πρωτεῖα, δὲν ἔχει ἐγωισμό, δὲν ἔχει ὑπερηφάνεια, δὲν ἔχει ὑπεροψία, εἶναι πολλοὶ ἄνθρωποι, πολλὲς εἰκόνες τοῦ Θεοῦ μαζί, (ὁ ἐγωισμὸς δὲν περνάει, ἡ ὑπερηφάνεια καταπίπτει, τὸ ἐγὼ καταπατεῖται,.. νὰ γιατὶ ὅλα πρέπει νὰ ἀποφασίζονται ἐν συνόδω καὶ ὁμόφωνα...γιατὶ χάνεται ὁ δαίμονας  τῆς αἵρεσης καὶ τοῦ λάθους, σὲ διορθώνουν διπλανοί καὶ σταματᾶς... ἂν ὅμως εἶσαι ἕνας καὶ ἀποφασίζεις  καὶ διατάζεις...πανηγυρίζει ὁ διάβολος...), ὁ λαὸς αὐτὸς λοιπόν, νὰ γονατίσει καὶ νὰ στρέψει τὸ βλέμμα του στὸν Χριστὸ καὶ νὰ πεῖ μὲ συντετριμμένη καρδία:«Ἡμάρτομεν, ἠνομίσαμεν, ἠδικήσαμεν ἐνώπιὸν Σου, οὐδὲ συνετηρήσαμεν, οὐδὲ ἐποιήσαμεν, καθὼς ἐνετείλω ἡμῖν, ἀλλὰ μὴ παραδῴῃς ἡμᾶς εἰς τέλος».  Ἐκεῖ, στὴν μὲ συντριβῆ παράκλησὴ του πρὸς τὸν Ἅγιο Τριαδικὸ Θεό, νὰ Τον παρακαλεῖ νὰ τοῦ Καθαρίζει νῦν καὶ ἀεὶ τὴν πρώτη κρίση, τὴν ἀλάνθαστη διάκριση πού χορήγησε σὲ κάθε εἰκόνα Του, αὐτὴ πού ἀλλοιώσαμε μὲ τὴν πολλὴ καὶ ποικίλη ἁμαρτία μας. Τότε θὰ εἴμαστε πρόβατα πού "ἀλλοτρίῳ δὲ (ἐκεῖνος κλέπτῃς ἐστὶ καὶ λῃστής) οὐ μὴ ἀκολουθήσωσιν, ἀλλὰ φεύξονται ἀπ' αὐτοῦ, ὅτι οὐκ οἴδασι τῶν ἀλλοτρίων τὴν φωνήν" ἀλλὰ, θὰ ἀκολουθοῦμε τὸν Χριστὸ καὶ κανέναν μισθωτὸ. Νὰ Τὸν παρακαλεῖ νὰ στείλει τοὺς θεριστὲς Του, ἂν Θέλει καὶ ἂν τὸ ἀξίζουμε, νὰ κάνουν αὐτὸ πού ὑποσχέθηκε στὴν παραβολὴ Του. Νὰ καθαρίσει τὸν ἀγρὸ Του ἀπὸ τὰ ζιζάνια!! Γεμίσαμε ζιζάνια, γεμίσαμε διεφθαρμένες γνῶμες, ἀπόψεις, προτροπές, ἐντολὲς καὶ ὑποδείξεις γιὰ ἀρρωστημένη ὑπακοή, γιὰ διεφθαρμένη πνευματικότητα καὶ πολλὰ ἄλλα. Ἄν ὅλα αὐτὰ δὲν ἀποδεικνύουν ὅτι ὁ Σατανὰς «ἐξητήσατο ὑμᾶς τοῦ συνιάσαι ὡς τὸν σῖτον» τότε τὶ ἄλλο μποροῦν νὰ ἀποδεικνύουν; …


Ἁς καταλάβουμε ὅλοι μας καὶ σὺ λαὲ τοῦ Θεοῦ, ὅτι «οὐκ ἐστίν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις» ἂς κλάψουμε πολύ, ἂς μετανοήσουμε εἰλικρινῶς καὶ Ξέρει ὁ Θεὸς τὶ θὰ Κάνει!!


Καλὰ Χριστούγεννα!!

π.Αν.Κ.

Η σελίδα ανανεώνεται συνεχώς. Να μας επισκέπτεσθε συχνά