«Ημέρα λατρείας και αγαθοεργίας» - Αυγουστίνος Καντιώτης