«Χαίρε αστέρος αδύτου Μήτηρ» -

 Κήρυγμα π. Γεωργίου Σχοινά, Β' Στάση Χαιρετισμών, 26 Μαρτίου 2021, 

στον Άγιο Νικόλαο Φιλοπάππου