Ευλογια λογο

Η σελίδα ανανεώνεται συνεχώς. Να μας επισκέπτεσθε συχνά

«Χαίρε αστέρος αδύτου Μήτηρ» - Κήρυγμα π. Γεωργίου Σχοινά, Β' Στάση Χαιρετισμών


 «Χαίρε αστέρος αδύτου Μήτηρ» -

 Κήρυγμα π. Γεωργίου Σχοινά, Β' Στάση Χαιρετισμών, 26 Μαρτίου 2021, 

στον Άγιο Νικόλαο Φιλοπάππου

Η σελίδα ανανεώνεται συνεχώς. Να μας επισκέπτεσθε συχνά