«Είμαστε εμείς πρόβατα του Χριστού;» - Αυγουστίνος Καντιώτης