«Η θυσία του αρχιερέως Χριστού» - Αυγουστίνος Καντιώτης