«Ο «άπιστος» Θωμάς διδάσκει την πίστι» - Αυγουστίνος Καντιώτης