«Η παρακαταθήκη της Ορθοδόξου Πίστεως» - Αυγουστίνος Καντιώτης