«Εμείς διαλέγουμε» - Κυριακάτικο  κήρυγμα π. Γεωργίου Σχοινά,

19 Σεπτεμβρίου 2021, στον Άγιο Νικόλαο Φιλοπάππου