«Νέκταρ Θείον» - Κήρυγμα π. Γεωργίου Σχοινά, 

στη μνήμη του Αγίου Νεκταρίου.

9 Νοεμβρίου 2021 στον Άγιο Νικόλαο Φιλοπάππου