«Πανάγιε Νικόλαε» - Παρέα της Τρίτης, 07 Δεκεμβρίου 2021

Ομιλία του π. Αχιλλείου Αγιοταφίτη στον Άγιο Νικόλαο Φιλοπάππου