«Τρία θεϊκά μηνύματα και η εξήγησί τους» - Αυγουστίνος Καντιώτης