«Η μαρτυρία του Τιμίου Προδρόμου» - Αυγουστίνος Καντιώτης