Ευλογια λογο

Η σελίδα ανανεώνεται συνεχώς. Να μας επισκέπτεσθε συχνά

Ὁ φαρισαϊσμός τῆς ἐποχῆς μας. Πόσο τελῶνες και φαρισαῖοι εἴμαστε;

Πόσο διαφορετική εἶναι ἡ ἐποχή μας ἀπό τήν ἐποχή τῆς παραβολῆς; Πῶς συμπεριφερόμαστε σήμερα καί τί πρεσβεύουμε σέ ἀτομικό καί συλλογικό ἐπίπεδο; ὑπάρχει διέξοδος;

Η σελίδα ανανεώνεται συνεχώς. Να μας επισκέπτεσθε συχνά