«Ευαγγελισμός της Θεοτόκου» - Κήρυγμα π. Γεωργίου Σχοινά 

στον Άγιο Νικόλαο Φιλοπάππου, 25 Μαρτίου 2022