«Ύψος αγνότητος - βάθος ταπεινώσεως» - Αυγουστίνος Καντιώτης