«Κυριακή της Τυρινής» - Κήρυγμα π. Γεωργίου Σχοινά 

στον Άγιο Νικόλαο Φιλοπάππου, 06 Μαρτίου 2022