«Ποιος θα εξοφλήση το χρέος μας;» - Αυγουστίνος Καντιώτης