«Κάθε Χριστιανός να είνε μάρτυρας» - Αυγουστίνος Καντιώτης