«Αδικαιολόγητοι οι άπιστοι» - Αυγουστίνος Καντιώτης