Ευλογια λογο

Η σελίδα ανανεώνεται συνεχώς. Να μας επισκέπτεσθε συχνά

Ψυχή μου την Εικόνα σου φύλαξε - Κατάθεση Τιμίας Ζώνης της Θεοτόκου

 Ψυχή μου την Εικόνα σου φύλαξε - Κατάθεση Τιμίας Ζώνης της Θεοτόκου

Αρχιμανδρίτης Ανανίας Κουστένης, 30 Αυγούστου 2004

Η σελίδα ανανεώνεται συνεχώς. Να μας επισκέπτεσθε συχνά