«Δεν χρειάζονται πολλοί νόμοι, ένας αρκεί!» 

 Αυγουστίνος Καντιώτης