«Όχι έργα του Νόμου, αλλά έργα της Πίστεως!» - Αυγουστίνος Καντιώτης