«Εορτή της ιεράς Παραδόσεως» - Αυγουστίνος Καντιώτης