«Μη μας στερήσεις, Κύριε, την ειρήνη σου!» - Αυγουστίνος Καντιώτης