«Πανάγιε Νικόλαε πρόφθασον» 

Κήρυγμα π. Γεωργίου Σχοινά, 06 Δεκεμβρίου 2022, στον Άγιο Νικόλαο Φιλοπάππου