Άνθος του γυαλού - Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης 

Χριστουγεννιάτικα Διηγήματα