«Με την πορνεία όχι αστεία, είνε θανάσιμη αμαρτία!» 

Αυγουστίνος Καντιώτης