«Παρά να σκανδαλίσω, μένω και νηστικός!» 

 Αυγουστίνος Καντιώτης