«Ο εκφυλισμός δεν είνε πολιτισμός» - Αυγουστίνος Καντιώτης