«Η γυναίκα κατά το πάθος του Κυρίου» - Αυγουστίνος Καντιώτης