Η Κλίμακα του Ιωάννου του Σιναΐτου (Μέρος Γ') 

Διαβάζει ο Ανδρέας Χατζηδήμου (ΗΧΗΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ)