«Ότε η αμαρτωλός» 

 Ψάλλει ο κ. Αλέξανδρος Τσότρας, Πρωτοψάλτης Αγίου Νικολάου Φιλοπάππου