«Ζητείτε τα άνω»

Κήρυγμα π. Γεωργίου Σχοινά, την Κυριακή Γ' Ματθαίου, 25 Ιουνίου 2023, 

στον Άγιο Νικόλαο Φιλοπάππου