Ευλογια λογο

Η σελίδα ανανεώνεται συνεχώς. Να μας επισκέπτεσθε συχνά

Ένα όμορφο δίδαγμα από τον π. Αρτέμιο Γρηγοριάτη


 Ένα όμορφο δίδαγμα  από τον π. Αρτέμιο Γρηγοριάτη, για την 

Κυριακή των Αγίων Πατέρων, της Δ' Οικουμενικής Συνόδου


Η σελίδα ανανεώνεται συνεχώς. Να μας επισκέπτεσθε συχνά