«Χριστιανές, προσέξτε το παρουσιαστικό σας» - Αυγουστίνος Καντιώτης