«Πόσο ζητάει η κοινωνία μας σήμερα έναν Ιωάννη!» 

Αυγουστίνος Καντιώτης

«Πόσο ζητάει η κοινωνία μας... by Ευλογία