«Πώς οφείλουν να ζουν οι Χριστιανοί» 

π. Αυγουστίνος Καντιώτης