Ευλογια λογο

Η σελίδα ανανεώνεται συνεχώς. Να μας επισκέπτεσθε συχνά

«Φυλαχθήτε από την πλεονεξία» - π. Αυγουστίνος Καντιώτης

 

«Φυλαχθήτε από την πλεονεξία» 

 π. Αυγουστίνος Καντιώτης
Η σελίδα ανανεώνεται συνεχώς. Να μας επισκέπτεσθε συχνά