Ευλογια λογο

Η σελίδα ανανεώνεται συνεχώς. Να μας επισκέπτεσθε συχνά

«Είνε ο Χριστιανισμός ανεφάρμοστος;» - π. Αυγουστίνος Καντιώτης

 «Είνε ο Χριστιανισμός ανεφάρμοστος;» 

 π. Αυγουστίνος Καντιώτης
Η σελίδα ανανεώνεται συνεχώς. Να μας επισκέπτεσθε συχνά