«Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με» 

 π. Αυγουστίνος Καντιώτης