«Η μαρτυρία του Ιωάννου» - π. Αυγουστίνος Καντιώτης