Ευλογια λογο

Η σελίδα ανανεώνεται συνεχώς. Να μας επισκέπτεσθε συχνά

«Η παλαιά γενεά ευθύνεται για τη νέα» - π. Αυγουστίνος Καντιώτης

«Η παλαιά γενεά ευθύνεται για τη νέα» 

π. Αυγουστίνος Καντιώτης
Η σελίδα ανανεώνεται συνεχώς. Να μας επισκέπτεσθε συχνά