Ο π. Γεώργιος Σχοινάς στην Πειραϊκή Εκκλησία.
 «Απεξάρτηση. Το μεγάλο στοίχημα»Η προειδοποίση της Google γίνεται καθαρά για τεχνικούς λόγους. 
Μπορείτε να ανοίξετε το αρχείο χωρίς κανένα πρόβλημα