Η Σαμαρείτιδα και ο τέως τυφλός. 
Ομιλία του Αρχιμ. Ανανία Κουστένη 09-05-2018