Κήρυγμα π. Γεωργίου Σχοινά, Κυριακή του Παραλύτου, 10 Μαΐου 2020