«Αγωνισθήτε για την Ορθοδοξία!» - Αυγουστίνος Καντιώτης