«Για δώδεκα ψυχές τόση φροντίδα!» - Αυγουστίνος Καντιώτης